News flash ::

News flash ::- >>>>>>Breaking news :: 6 % D.A. મંજૂર... ગુજરાત સરકારે આપી મંજુરી ૧લી જાન્યુઆરીથી લાગુ... >>>💥SSC/GSHEB Board Result Date STD.10 -O2.6.2015 STD 12 Science 25.5.2015 STD.12 ARTS 30.5.2015

સુવિચાર :-

સુવિચાર :- " જયાં સુધી માનવી પ઼યત્ન કરતો રહેશે, ત્યાં સુધી ભૂલ તો થતી જ રહેવાની...."

Monday, 24 February 2014

GPSSB Talati cum Mantri, Junior Clerk, FHW, MPHW Official Answer Key Declared - Check on Below given Links:

GPSSB Talati cum Mantri, Junior Clerk, FHW, MPHW Official Answer Key Declared - Check on Below given Links:

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા તારીખ 22 અને 23.02.2014 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષાઓ તલાટી કમ મંત્રી, જુનીયર કલાર્ક, ફીમેલ હેલ્થ વર્કર અને મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર ની આન્સર કી મુકાઇ ગઇ.

Talati cum Mantri (X)

Talati cum Mantri (Z)

Junior Clerk (X)

Junior Clerk (Z)

FHW (X)

FHW (Z)

MPHW (X)

MPHW (Z)