News flash ::

News flash ::- >>>>>>Breaking news :: 6 % D.A. મંજૂર... ગુજરાત સરકારે આપી મંજુરી ૧લી જાન્યુઆરીથી લાગુ... >>>💥SSC/GSHEB Board Result Date STD.10 -O2.6.2015 STD 12 Science 25.5.2015 STD.12 ARTS 30.5.2015

સુવિચાર :-

સુવિચાર :- " જયાં સુધી માનવી પ઼યત્ન કરતો રહેશે, ત્યાં સુધી ભૂલ તો થતી જ રહેવાની...."

Wednesday, 26 February 2014

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 26/02/2014 ડાઉનલોડ કરો : CLICK HATE..!


ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 26/02/2014 ડાઉનલોડ કરો : CLICK HATE..!

Click hare..!