News flash ::

News flash ::- >>>>>>Breaking news :: 6 % D.A. મંજૂર... ગુજરાત સરકારે આપી મંજુરી ૧લી જાન્યુઆરીથી લાગુ... >>>💥SSC/GSHEB Board Result Date STD.10 -O2.6.2015 STD 12 Science 25.5.2015 STD.12 ARTS 30.5.2015

સુવિચાર :-

સુવિચાર :- " જયાં સુધી માનવી પ઼યત્ન કરતો રહેશે, ત્યાં સુધી ભૂલ તો થતી જ રહેવાની...."

Monday, 20 January 2014

મહેસુલી તલાટીના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની તારીખ લંબાવાઈ નથી. ► મેહ્સુલ વિભાગ ની સ્પષ્ટતા. ► 20/01/2014 ના "સંદેશ વર્તમાન પત્રમાં" આપેલા સમાચાર ખોટા છે તેની ખાસ નોધ લેવી. ► તલાટીના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ અગાઉ જાહેર કર્યા મુજબ 30/01/2014 જ છે.

More information
Click hare...!